TAIMEKAITSE SENSORITEGA

Nii palju kui vajalik, nii vähe kui võimalik - õige moto just taimekaitse alal. Spetsiaalselt selleks otstarbeks väljatöötatud sensorid annavad usaldusväärseid soovitusi kasvuregulaatorite, fungitsiidide või herbitsiidide kasutamiseks just sellel ajal ja selles kohas, kus seda on kõige rohkem vaja. Prepraatide õige kasutamise eeltingimuseks on täpne mõõtmistehnoloogia ja agronoomiliselt põhjendatud algoritmid preparaatide  eraldi või kombineeritud kasutamiseks.

 

Taimesensorid on seega oluliseks tehnoloogiliseks vahendiks, mis ühelt poolt võimaldab hoida põllukultuure elujõuliste ja haigusvabana, teiselt poolt aga vähendada võimalikku kahjulikku mõju agraar-ökosüsteemile.

SENSORITE SEERIA TAIMEKAITSE JAOKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAIMEKAITSEPRITSI  SEKTSIOONLÜLITUS

Taimekaitsepritsi sektsioonlülitus on  seeria või ISOBUS ühendusega pritsidel nüüdsest piiranguteta võimalik. Agriconi taimekaitsesensorid edastavad kontrollväärtused teminali kaudu otse taimekaitsepritsile. Vastavalt analüüsi käigus saadud väärtustele lülitatakse pritsi üksikud sektsioonid kas sisse või välja. Funktsioon töötab tootjaandmetest sõltumatult nagu see on kõikide Agriconi toodete puhul.

Taimekaitse muutub veelgi efektiivsemaks. Ilma et tekiks oht preparaate ala- või üledoseerida, saavutate alati soovitud mõju. Te saate taimekaitsevahendite pealt kokku hoida ning ühtlasi hoiate ära soovimatu haigusresistentsuse.  Sellega vähendate ühtlasi ka survet keskkonnale.

MEIE SENSORID ON UNIVERSAALSED

Agri Coni taimekaitsesensorid võimaldavad põllumajandusettevõtetel taimekaitsemeetmete rakendamisel lähtuda veelgi enam oma individuaalsetest vajadustest. Kasvuregulaatorite, fungitsiidide ja kompleksherbitsiidide doseerimine ning laotamine toimub vastavalt kasutatavast mõõtmistehnoloogiast - ultraheli või refleksioon -  alati vajaduspõhiselt. Erinevate preparaatide või nende kombinatsioonide kasutamine toimub agronoomiliselt põhjendatud algoritmide kohaselt. Võimalik on kasutada ka vaba kalibreeringut.


TAIMEKAITSE TULEVIKUTEHNOLOOGIA,
MEIE TEEME SELLE TEOKS JUBA TÄNA

 

 

 

 

 

ANDMEHALDUS

PÕLLU PEALT OTSE PILVE PEALE

KASUEFEKTIIVSED TAIMESENSORID

KASUEFEKTIIVSED TAIMESENSORID
KASUEFEKTIIVSED TAIMESENSORID
KASUEFEKTIIVSED TAIMESENSORID
KASUEFEKTIIVSED TAIMESENSORID

 

 

 

NÕUSTAMINE & HOOLDUS

Tunnete huvi meie taimesensorite
vastu ja soovite üksikasjalikumat infot?

ANNAME TEILE MEELSASTI NÕU.

 

 

 

PÕHJUSED TAIMESENSORITE  KASUTAMISEKS